CAFÉER BEDÖMNING
START
KONTAKT
CAFÉER i GÖTEBORG
bullar kakor pa bord_8341
FORUM

Bedömning:
Det vi tittat på när vi bedömt caféerna är kategorierna: miljö, inredning, personal, utbud, priser och öppettider. Vi bedömmer alla caféer utifrån det som vi anser hör till det perfekta caféet. Självklart tar vi hänsyn till alla caféers speciella charm och deras läge.

Miljö: Det vi inspekterade angående miljön på ett café var mysfaktorn, belysningen och stressnivån.

Inredning: Det vi inspekterade angående inredningen på caféerna var möblemanget, färgerna, ytor och helheten på caféernas inredning.

Personal: När vi bedömde personalen på caféerna tittade vi på hur trevlig, stresstålig, personlig de anställda på caféet var.

Utbud: När vi bedömde utbudet på caféerna tittade vi på hur stort och varierat utbud de hade. Desto bredare och mer varierande utbud som caféerna hade, desto högre betyg gav vi caféet.

Priser: Det vi anser är mycket viktigt på ett café är priserna. När man besöker ett café så vill man att det skall vara så prisvärt som möjligt, speciellt för oss studenter.

Öppettider: När vi inspekterade öppettiderna så bedömde vi utifrån hur länge caféerna är öppna. Ett café skall enligt oss, minst vara öppet i 10 h. Man vill som kund känna att man när som helst kan åka och fika på sitt favoritcafé. Därför är det en självklarhet att vi gav de caféer med längst öppettider högst betyg.

Alla kategorier kan ha från 1-10 kaffekoppar på bedömningsskalan. 1 kaffekopp är det minsta och 10 kaffekoppar är det högsta betyget. Efter att vi räknat ihop alla kategoriers kaffekoppar räknar vi ut ett snittpoäng.

Såhär räknar vi ut snittpoängen:
t.e.x. ett café har fått totalt 27 kaffekoppar från de 6 ovanstående kategorierna.
Genom att räkna ut snittet på caféet så tar man och dividerar 27 med 6.
Då får man följande snittpoäng: 27/6= 4,5

Då fick caféet 4,5 kaffekoppar av 10 möjliga kaffekoppar.

CAFÉER BEDÖMNING START KONTAKT FORUM